HOBADVIES
        BOUWKUNDIG TEKEN- EN ADVIESBUREAU VOOR AL UW BOUW- EN VERBOUWPLANNEN

Regelgeving:


Bij (ver)bouwen moet een bouwplan aan een aantal wettelijke regels/afspraken voldoen. De overheid werkt hard aan het vereenvoudigen en verminderen van haar regelgeving.

Met ingang van 1 november 2014 is het -Besluit omgevingsrecht-(BOR) gewijzigd, hierdoor is mogelijk is geworden meer vergunningsvrij te bouwen.

Een goede ontwikkeling voor een huiseigenaar die snel wil uitbreiden, maar deze dient dan wel volledig op de hoogte te zijn, waar zijn bouwwerk verder ook nog aan moet voldoen.

Let op !
Ook bij vergunningsvrij bouwen moet de opdrachtgever aan regelgeving als Bouwbesluit en het burenrecht uit het burgerlijk wetboek blijven voldoen.
Daarnaast dient een opdrachtgever bij een steekproef tijdens de bouw (of achteraf), bewijs te kunnen weerleggen, waaruit blijkt dat zijn of haar bouwwerk aan de regelgeving (van moment van realisatie) voldoet.
De opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor hetgeen uitgevoerd wordt/is.

HOBADVIES kan de opdrachtgever hierbij begeleiden vanaf ontwerp t/m de oplevering.
Goed documenteren en archiveren van relevante bescheiden kan hiervan deel uitmaken.

(Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek blijven van kracht . Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

rijksoverheid linkVROM bouwbesluitonline linkje

omgevingsloketvergunningvrij bouwen

ruimtelijkeplannen linkjeKadaster linkje

 

Onafhankelijk bouwkundig teken- en adviesbureau voor de particulier en zakelijke opdrachtgever, gevestigd in Dordrecht.

HOBlogo 

Voor: ontwerp, werk- en verkooptekeningen, indiening omgevingsvergunning, inmeten en bouwbegeleiding