HOBADVIES
        BOUWKUNDIG TEKEN- EN ADVIESBUREAU VOOR AL UW BOUW- EN VERBOUWPLANNEN

ADVIES

HOBADVIES geeft u advies over hoe u uw bouw- en of verbouwplannen het best kunt aanpakken en houd hierbij zowel de huidig geldende wettelijke regelgeving als de marktwerking in de bouw goed in de gaten.
In een vroegtijdig stadium geeft Hobadvies aan of het verstandig is om met uw plannen door te gaan, het is daarbij van groot belang dat bepaalde zaken tijdig gesignaleerd worden, denk hierbij aan :

Bouwkundige haalbaarheid:

• In welke bouwkundige staat bevindt zich uw woning; goed of achterstallig onderhouden.
• Uit welke materialen bestaat uw woning ?
• Is uw woning voldoende gefundeerd ?
• Waar staat uw woning en wat is het bouwjaar en zijn er de benodigde constructieve gegevens aanwezig.
• Betreft uw pand/woning een monument/dorps-of stadsgezicht ?

Financiele haalbaarheid:

• Het is altijd belangrijk vooraf een inschatting te maken van de te verwachten kosten. Een kostenraming gebaseerd op een bouwkostenwijzer kan een redelijk inzicht geven.
• Persoonlijk opgedane ervaring uit het verleden en de ontwikkelingen op de huidige markt bieden daarnaast een redelijke inschatting van de te verwachten kosten. Echter de huidige markt is dermate in beweging dat uitschieters zowel omhoog als naar beneden altijd aanwezig zijn. (zie ook: aannemers selectie)

Regelgeving:

• De huidige regelgeving is behoorlijk in beweging
• De bebouwingsregelgeving mbt vergunningsvrijbouwen is per 1 november 2014 aanzienlijk versoepeld maar.... vergis u niet want niet alles is vergunningsvrij. Daarnaast betekent vergunningsvrij bouwen niet dat hetgeen dat gebouwd wordt, niet aan het bouwbesluit en overige regelgeving dient te voldoen.
• De EPC waarde voor woningbouw (nieuwbouw) wijzigt miv 1 januari 2015 van 0,6 naar 0,4
• Afmeting van studentenkamers worden minder enz enz

Aannemers selectie

• HOBADVIES doet onderzoek naar kwalitatief goede aannemers en/of klusbedrijven bij u in de buurt om een goede prijs kwaliteit verhouding te behouden.
• Het is van belang in een vroegtijdig stadium meerdere aannemers of klusbedrijven een vrijblijvende offerte/aanbieding te laten opstellen.
• Alleen een offerte gebaseerd op een Definitief Ontwerp aangevuld met een technische omschrijving, kleur- en materiaalstaat biedt zicht op een juist kostenplaatje.

Onafhankelijk bouwkundig teken- en adviesbureau voor de particulier en zakelijke opdrachtgever, gevestigd in Dordrecht.

HOBlogo 

Voor: ontwerp, werk- en verkooptekeningen, indiening omgevingsvergunning, inmeten en bouwbegeleiding