HOBADVIES
        BOUWKUNDIG TEKEN- EN ADVIESBUREAU VOOR AL UW BOUW- EN VERBOUWPLANNEN

De tijdelijke btw-verlaging (6%) is miv 1 juli 2015 vervallen

De tijdelijk uitgebreide btw-verlaging (6% op arbeid) was tot 1 juli 2015 van kracht. U kunt hier dus geen gebruik meer van maken.
Maar ...

Lees meer: BTW

Regelgeving:


Bij (ver)bouwen moet een bouwplan aan een aantal wettelijke regels/afspraken voldoen. De overheid werkt hard aan het vereenvoudigen en verminderen van haar regelgeving.

Met ingang van 1 november 2014 is het -Besluit omgevingsrecht-(BOR) gewijzigd, hierdoor is mogelijk is geworden meer vergunningsvrij te bouwen.

Lees meer: Regelgeving

Onafhankelijk bouwkundig teken- en adviesbureau voor de particulier en zakelijke opdrachtgever, gevestigd in Dordrecht.

HOBlogo 

Voor: ontwerp, werk- en verkooptekeningen, indiening omgevingsvergunning, inmeten en bouwbegeleiding